Kiemelten közhasznú alapítványunk jogosult az SZJA 1%-ának fogadására, melyből a művészeti oktatást és életet támogatja. Kérjük támogassa alapítványunkat! Adószám: 18471643-1-06 Számlaszám: 11735043-20030126 Köszönjük!

Képzésleírás

Kiválóra minősített Művészeti Iskolánkban 6-22 éves korú fiatalok alapfokú művészetoktatásban vehetnek részt állami támogatás mellett.

 

Az oktatott művészeti ágak: képzőművészet, táncművészet, szín- és bábművészet.

Pedagógiai programunk középpontjában, mely illeszkedik a Művészetek Háza tevékenységéhez,
a hagyományőrzés áll.
Szoros kapcsolatban állunk helyi, térségi és határontúli autentikusan alkotó kézművesekkel és művészekkel.

 

A kiemelkedően magas szintű oktatást kiváló művésztanárok biztosítják, akik többnyire maguk is alkotó művészek.

A képzés szakaszai:

  1. Előképző évfolyamok:
    • 2 év
    • Feladata: előkészíteni és felmérni a művé szeti érdeklődés irányát.
  2. Alapfokú évfolyamok
    • 6 év
    • Feladata: felkészíteni a művészeti alapvizsgára.
  3. Továbbképző évfolyamok
    • 4 év
    • Feladata: tehetséggondozás, felkészítés a művészeti tanulmányokra.

Művészeti Iskolának az iskolarendszeren kívül kézműves felnőtt tanfolyamokat is szervez.
Jelenleg szervezés alatt áll:

  • fazekas
  • gyöngyfűző
  • gyékényszövő